Consumer Connection System (CCS)

PATĒRĒTĀJA, KOMUNIKĀCIJAS, DZĪVESSTILA UN ATTIEKSMJU PĒTĪJUMS

  • Dentsu Aegis Network un mūsu klientu unikālā priekšrocība
  • Vienots datu avots tirgus segmentācijai pēc dažādiem kritērijiem
  • Praktiski pielietojami secinājumi

 

Patērētājs ir lēmuma pieņemšanas centrā

1-19

CCS metodoloģija

2

CCS BĀZES PĒTĪJUMS – IEGUVUMS VISIEM MŪSU KLIENTIEM

PIRMAIS ETAPS IR BĀZES PĒTĪJUMS (CCS BENCHMARK)

Bāzes Pētījums tiek veikts reizi divos gados un aptver ļoti plašu loku zīmola un patērētāja saskarsmes punktus. Šis pētījums ir vērsts uz patērētāja vērtību, ikdienas paradumu, iecienītāko zīmolu, produktu analīzi, izpratnei par reklāmas un mediju lomu patērētāju dzīvē.

Neviens cits tirgū esošs pētījums nesniedz tik plašas zināšanas par patērētāju. CCS Bāzes Pētījums ļauj Carat mediju speciālistiem ikdienas lēmumu pieņemšanā balstīties uz daudz padziļinātākiem un precīzākiem datiem, ieguvējs ir ikkatrs klients.

OTRS CCS ETAPS IR KLIENTA VAJADZĪBĀM PIELĀGOTS ATKĀRTOTAIS PĒTĪJUMS (FOLLOW-UP)

Padziļinātais pētījums ļauj pārvērst zināšanas par zīmolu un patērētāju precīzā un efektīvā komunikāciju plānā.

Šādi padziļinātie pētījumi ļauj ne tikai izveidot precīzākus komunikācijas plānus, bet arī atklāt jaunus biznesa potenciālus un iepriekš neizmantotus patērētāju segmentus.

Padziļinātie pētījumi un to anketas tiek izstrādātas kopā ar klientu, tādējādi panākot maksimāli efektīvu un uz rezultātu orientētu datu un to analīzes kopumu.

CCS IR GLOBĀLS

3

IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBAS LĪMENIS DIVU GADU LAIKĀ IR PIEAUDZIS

4

Avots: CCS Latvija 2014

VAIRĀK LAIKA PAVADA ĀRPUS MĀJAS

5

Avots: CCS Latvija 2014

SASKARES PUNKTI AR ZĪMOLU: DIGITĀLIE KANĀLI PAPLAŠINA KLASISKO MEDIJU IESPĒJAS

6

Avots: CCS Latvija 2014 | Nedēļas aptvere

“MULTITASKING”: VIENLAICĪGI IZMANTO VAIRĀKUS INFORMĀCIJAS KANĀLUS

7

Avots: CCS Latvija 2014

LABPRĀT IZMANTO INTERNETĀ PIEEJAMO BEZMAKSAS SATURU, TAČU REKLĀMA BIEŽI VIEN TIEK UZTVERTA KĀ TRAUCĒKLIS

8

Avots: CCS Latvija 2014